Aksidan Mortel Rivière-des-Créoles: Hemant Jhoree, 41 An Ek 104e Viktim

So veyikil inn fer enn sorti derout, ek pa finn less li oken sans. Hemant Jhoree, 41 an, inn perdi lavi Dimans gramatin le 3 Septam.

Aksidan-la finn prodwir ver 01hr30 pre Link Road Rivière-des-Créoles.

Kan bann polisie inn ariv sur plas, zot inn retrouv lekor sa abitan Plaine-Magnien-la dan so veyikil. Hemant Jhoree ti deza fini rann lam.

Sa dese-la port nom personn ki finn perdi lavi dan bann aksidan larout depi koumansman lane a 104.

Vandredi le 1er Septam, se Noored Mamode Coonja, enn abitan cité Martial, Port-Louis, ki finn pouss so dernie soupir dan lopital Jeetoo, apre 41 zour dan swin intansif.

Aksidan-la finn prodwir le 23 Juillet, ver 08hr30.

Viktim-la, ki ti ena 48 an, ti lo so motosiklet lo larout prinsipal dan Coromandel, kan li finn tap avek enn madam.

Madam-la, enn abitant lari Dr Reid ek ki ena 65 an, pa finn surviv so bann blesir.

Comments

comments