[Exclusive] Petite Riviere: “Mo tifi Darsheenee, 6 an, pa le ress avek so mama apre nou separasyon”

Kiran, ki separe ek ena enn ti tifi 6 an, inn apros nou azordi pou rakonte ki soufrans li ena apre separasyon avek so madam. Li abit Petite riviere ek dapre li, se so ex-madam ki finn gengn lagard zot tifi Darsheenee depi Aout 2016. Me dan wiken li gengn drwa vizit li ek konze lekol osi. Vwasi zistwar troublan Kiran…

Kiran konfie: “Mo an drwa vizit mo tifi pran Vandredi al ziska Dimans. Ek osi konze lekol. Sa fer 4 mwa ki mo pann zwen mo zanfan paski so mama pa less mwa guet li mem. Vandredi pase, monn trouv mo tifi pe zwe dan lakour so mama ek monn pran li monn vinn kot mwa. Li kontan mwa plis ki so mama paski laba li tann kriye ek gengn bate osi.”

Nou viktim dir ki so tifi maltrete kot so mama paski li ena enn lot zom dan so lavi. Ek banla pa guet zanfan-la byin. Tifi lamem kapav temwanie ek rakonte. Kiran inn gard so tifi kot li depi Vandredi ziska Merkredi pase. Akoz ti ena konze lekol ek bann grad 6 ti pe konpoze.

Mem zour, Kiran so ex-madam inn pran lapolis pou vinn pran so tifi. Me sa ler-la, Darsheenee pann rod al avek so mama. Lapolis inn temwanie ek trouve ki zanfan-la per so mama. Zot inn less li laba ek so paran pou bizin prezant lakour Merkredi prosin pou kone ki zizman pou fer.

Kiran dir li dan konfuzyon ek per sekirite so tifi. Li pe demann lopinyon publik. Li dir ki sa zour-la, so tifi inn lute, plore ek so leker inn fer mal kan li pann rod retourn kot so mama.

Nou viktim inn al rod konsey CDU Bambous kot zot inn dir li zot pa pou kapav rant ladan akoz enn zafer lakour sa. Saki mazistra pou dir samem. Li bon zot kone ki misie Kiran ena enn bon lakaz ek ena enn bon travay. Ladan osi, so ex-madam dir ki li pa ase pou li gengn lagard Darsheenee.

Si zot ena kit konsey ou kitsoz pou dir Kiran, met enn komanter ek li pou lir. Li kapav reponn zot osi. Mersi lepep.

Comments

comments