Tamarin: Christelle, 17 An “Apre diskotek, nou finn gengn relasyon intim ansam pou premie fwa”

Li retrouv li dan gran problem… S.R., 23 an, finn plase an eta darestasyon Mardi par lapolis Bambous. Li akize pou relasyon sexuel avek miner.

Zen zom-la, oriziner Rivière-Noire, pa inkonu bann servis lapolis. An 2015, li ti arete pou ‘causing child to be sexually abused.’

Loading...

Se Lindi dernie ki sa zafer-la finn raporte lapolis. Viktim-la, enn kolezyenn 17 an ki abit enn vilaz dan louest, inn fer enn depozisyon dan prezans so mama. Dan so resi, li finn retourn lo detay lo relasyon avek sispe-la. li ti fer so konesans lo Facebook an 2015.

Zot pa finn tarde pou zwen. Ti dan diskotek dan Tamarin me li pa rapel dat-la. Apre, zot finn gengn relasyon sexuel, alos ki li ti ena 15 an ek zom-la ti ena 21 an. “Apre diskotek, nou finn gengn relasyon intim ansam pou premie fwa,” li dir.

Tou ti pe al korek, li dir. Lane swivant, zot inn kontinie zwen, ek finn gard kontak lo rezo sosio. Dapre adolesant-la, an Avril 2016, zot finn al dan enn sware dan Tamarin.

Enn fwa ankor, zot finn gengn relasyon sexuel. Apre sa, zot inn gengn relasyon plizir fwa ek diferan plas.

Dapre so bann dir a lapolis, so kamarad inn vinn violan par laswit ek inn mem fors li pou fer sodomi. Enn diskisyon finn swiv ek prezume viktim-la dir ki li finn gengn bate.

Li finn desid pou terminn so relasyon avek so kopin me li pann aret arsel li apre sa. Se akoz samem ki li finn al rod solisyon avek lapolis.

Mardi, lapolis Bambous inn aret sispe-la. Pandan so interogatwar, li finn rekonet ki li finn gengn relasyon avek adolesant-la me li dir zame li finn fer violans anver li.

Li finn konparet divan lakour Bambous Merkredi sou enn sarz provizwar relasyon sexuel avek miner. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte sou kosyon.

Comments

comments