[Video] Heeranee Ali: “Pravind ek so papa vreman pe fane dans nou pey”

Enn internot Heeranee Ali ki enn Morisyen ki finn etabli deor inn publie enn video lo enn group lo Facebook pou exprim so lopinyon lo katastrof pe arive dan nou ti zil Moris.

Video:

Li bon nou trouv bann Morisyin ki deor exprim zot lo saki pe ariv dan Moris. Li enn dram imin ek nou swete gouvernman pans enn tigit lo zot fason fer.

Comments

comments