Demolisyon Dan Barkly: Trwa Bis Mobilize Pou Amen Bann Abitan Lakour

Bis spesyal azordi, Lindi le 4 Septam. Trwa bis finn afekte pou transport bann abitan Résidence Barkly  lakour Supreme.

Depi lazourne, enn kinzen zenes ek zot bann lafami ek bann abitan pe atann zizman konsernan demolisyon bann lakaz ki trouv lo trase Metro Express. Sa bann aksyon-la finn pran Vandredi le 1er Septam 2017.

Bann bis-la pou al plizir landrwa dan Résidence Barkly  pou rekuper bann abitan.

Bann veyikil-la pou kit landrwa-la dan enn ti moman pou al lakour lazistis. Dapre bann informasyon, avoka Kaviraj Bokhoree ek Franco Quirin pou ale egalman. An atandan, sertin rezidan sa kartie-la pe esay mobiliz bann dimoun.

Dan La Butte, sitiasyon-la relativman kalm. Nou fer zot rapel ki demolisyon inn koumanse Vandredi le 1er Septam 2017, saki finn provok enn kontestasyon bann abitan ek plizir politisyin.

Comments

comments