Jordan: “Mo gengn sok pou trouv enn latet bef divan mo laport”

Enn internot ki apel Jordan inn poste enn foto lo nou group ek dir ki li finn gengn enn sok apre ki li trouv enn latet bef divan so laport lo simin.

Jordan dir: “Mo pa pe ziz personn ni blam zot relizyon. Me ena enn zafer ki mo pa konpran. Mo sorti deor kot mwa ek mo trouv enn latet bef lo simin. Li pa zoli pou trouv enn zafer koumsa paski zot ti byin kapav anter li zot mem.”

Nou interlokuter inn ankoler ek anouye ek dir ki se enn neglizans inakseptab. Dapre li, dimoun ki finn fer sakrifis avek sa bef-la inn met sa dan enn bal ek met dan kwin simin. Se enn lisyin ki finn posibleman sarye sa partou.

Jordan fer nou konpran ki sa latet bef-la inn tas anba enn loto ek sa inn ress divan so laport. Li ena enn mesaz pou pase ki lot kou pran prekosyon ek anter li enn fonder kot lisyin osi pa pou kapav deter sa.

Li dir nou emet enn komike pou fer sa mesaz-la pase an bon term. Nou espere zot konpran ek realize ki sa kapav deranz enn vwazin. Fer pass sa ti mesaz-la lepep. Mersi zot tou.

Comments

comments