Li Gengn Rs 36 Millions Dan Loto: “Aster nou kapav ed pli boukou dimoun”

Ziska azordi gramatin, Lindi le 4 Septam, li pa ti kone ki li multimilyoner. Se kan li finn demann so madam pou verifie so tiket loto ki li finn aprann li finn gengn Rs 36 076 368.

Se jakpot ki finn gengne pandan tiraz Samdi le 26 Aout. “Kan monn trouv li pran letan pou rezir, mo finn verifi tiket-la mo mem ek sis numero finn koresponn avek numero tiraz…” sa 188e gengnan-la explike.

Lafami inn rekuper zot chek Rs 36 076 368 azordi dan buro Lottotech dan Ebene. “Bondie finn beni nou. Zot kone, nou ena labitid ed bann dimoun ki dan bezwin. Aster nou pou kapav ed ankor plis dimoun,” sa abitan ot Plaines-Wilhems-la dir.

Ek ki zot proze? So priote se pran swin so bann zanfan ek ed zot plis ki zot kapav. Osi, li pe pans pou pran enn retret plis ki merite.

Se dan Dosti Store dan Hermitage ki sa lafami-la ti aste zot tiket.

Comments

comments