Meurt Vidwantee Jhurree: Li Perdi Lavi Apre Trwa Mwa Linn Perdi So Mari

 

Lekor Vidwantee Jhurree finn repese dan enn bassin dan Albion Dimans le 3 Septam. Sa abitant Verdun, Saint-Pierre-la ti ena 43 an.

Li ti pe sinyin depi so labous ek ti ena bann tras blesir antie so lekor. Vidwantee Jhurree finn trene plizir met ziska zet li dan sa bassin-la.

Konpagnon viktim-la, preetam Bissessur, 33 an, finn arete. Si bann sirkonstans antouran sa dese-la ankor flou, lapolis konfirme ki finn ena ‘foul-play’ dan sa zafer-la.

Pou pratik lotopsi azordi, Lindi le 4 Septam, par Dr Sudesh Kumar Gungadin, Police Medical Officer.

Tantinn viktim-la finn konfie lo Radio Plus. “Mo ti zwen li resaman ek nou finn gengn enn konversayon informel.

Li ti mama de tifi ek li fek perdi so mari inn gengn trwa mwa. Monn osi koz avek Preetam Bissessur kan monn trouv li dernie fwa,” li indike.

Comments

comments