Aksidan Flic-en-Flac: Vanessa Lajeune Desede Swit A So Bann Blesir

Li finn lute pou so lavi pandan plis ki enn semen. Vanessa Lajeune, viktim enn aksidan larout dan Flic-en-Flac le 27 Aout gramatin boner, finn rann lam azordi, Mardi le 5 Septam.

Li ti admet lopital Victoria dan Candos. Lotopsi pratike par medsin lezist lapolis Dr Maxwell Monvoisin inn atribue so dese swit a bann blesir intrakranienn.

Zen fam-la ti ena 21 an. Vanessa Lajeune ti pe retourne depi enn diskotek kan loto dan ki li ti ete finn tap avek enn pie anplin.

Linpak-la ti telman violan ki loto-la, enn Honda Fit gri, finn retrouv li ankastre dan enn pie. Sofer veyikil-la, Jules Ludovic César, ti teste pozitif pou lalkol. Viktim-la finn konn sofer-la pandan sa sware-la.

Vanessa Lajeune, enn abitant Plaisance Rose-Hill, ti plase sou respirasyon artifisyel depi sa dram-la. So lafami ti pe gard lespwar pou li retabli.

Comments

comments