Lesotho: Enn Businessman Morisyin, Prakash J. Mor Kout Bal

Li ti pe rant kot li an Afrique-du-Sud kan sa dram-la finn prodwir. Morisyin Prakash J., enn businessman ki ena 48 an, ti dan so loto an konpagni so madam Samdi le 2 Septam kan li finn gengn de kout bal. Sa papa de zanfan-la inn rann lam enn tigit apre.

Dapre enn parmi so bann kamarad ki abit Lesotho, mse ver 22hr ki sa dram-la finn prodwir, 500 met depi frontiyer. Prakash J. finn viktim vol loto (‘carjacking’) kan li ti pe rant kot li, 15 km depi lavil Maseru, kapital Lesotho.

Loading...

Li dir ki viktim-la pa finn arete kan li finn resevwar de kout bal. Li finn kontinie so simin ziska li finn perdi konesans ek tap avek enn lot loto ki ti divan li. Tandik so madam li sin ek sof.

Lekor repatrie

Pou pratik enn otopsi apre ki tou prosedir konplete. So lekor pou answit repatrie Moris pou kremasyon. Bann otorite polisiyer Lesotho inn ouver enn lanket.

Lanbasad Moris ki trouv dan Pretoria inn konfirm nou lamor sa Morisyin-la, me pe atann rapor dese, ki pou trete kouma enn ka meurt.

Prakash J. ti instale an Afrique-du-Sud depi plizir lane. So business ti dan Lesotho ek li ti pe fer va-et-vient ant sa de pey-la. Nou finn kontakte Amédée Darga, Chairman Mauritius Africa Business Club, apre ki nou kone ki li al Lesotho souvan ek ki li konn sitiasyon sosioekonomik pey-la.

Li dir li soke ki enn Morisyin inn perdi lavi lo sa frontiyer-la akoz Lesotho enn pey kot zame finn gengn problem sekirite.. Anplis, li azoute, ki bann abitan pa violan ditou.

12 743 ka ‘carjacking’

Dapre bann statistik, nom carjacking an Afrique-du-Sud ant Avril ek Desam 2015 ti 11 086, kont 12 743 ant Avril ek Desam 2016. Swa enn oss 14,9 %.

Comments

comments