Vallée Pitôt: Aret Enn Marsan Anbilan Avek 45g Kokainn Pou Enn Valer Rs 685 000

Enn marsan anbilan depi Vallée Pitôt finn interpele par l’ADSU. Li finn al lapost Samdi dernie pou pran livrezon enn kolis ki finn ariv dan Moris par vol AF460 ki sorti Paris le 29 Aout.

Apre verifikasyon, zot inn trouv enn doub fon dan bwat-la ki ti supoze kontenir bann zwe. Sa doub fon-la finn disimul enn sak an plastik.

Ladan ti ena 45 gram kokainn pou enn valer marsan estime a Rs 685 000. Trwa lezot sispe finn osi arete dan sa zafer-la.

Lapolis pa ekart posibilite ki ena lezot personn inplike dan sa zafer-la. Zot lanket pe kontinie.

Comments

comments