[Video] Meurt Vidwantee Ramjan: So Mama “So galan inn touy li akoz lump sum Rs 1.5 million so mari”

Lindi le 4 Septam: 1hr dimatin. Lekor Vidwantee Ramjan, 43 an, finn repese depi enn bassin dan Albion par bann eleman National Coast Guard (NCG). Sa intervansyon-la inn fer swit a enn reket ki Preetam Bissessur, 33 an, inn fer. Bann polisie Albion ti egalman sur plas.

Interoze par bann polisie lo sirkonstans sa dram-la, Preetam Bissessur dir ki li ek so konkubinn finn al laplaz Albion Dimans apremidi. Me so konkubinn finn retrouv li an difikilte avan li nwaye.

Me so versyon pa finn konvink lapolis akoz viktim-la ti ena bann blesir lo so vizaz. Preetam Bissessur finn plase an eta darestasyon. Bann limie Criminal Investigation Division (CID) inn pran zafer-la dan zot lamin.

Video:

Sispe-la pou konparet divan lakour Bambous sou enn akizasyon provizwar meurt so landimin. Rapor otopsi par Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, revele ki viktim-la inn mor swit a enn emorazi intrakranyenn.

Kot bann pros viktim-la dan Petit-Verger, Saint-Pierre, tou kalite koze pe tande. Mama viktim-la dir ki so tifi finn mor akoz li pa ti pe anvi donn sa Rs 1.5 millions ki reprezant lump sum ki li ti benefisie apre dese so mari.

Comments

comments