[Video] Zot Rod Pran Plezir Avek Sa Zoli Mamzel-la, Me Guete Ki Li Fer.

Meyer sans laprosen fwa misie… mem si zot ena pli gro pickup posib, ek ki zot inn stasyonn telman pre ki personn pa pou kapav tous pwanie so loto, zot kou pa pou fonksyone sak fwa!

Sa fam-la posed enn loto ki finn permet li riy sa bann kouyon-la, san mem bizin tortiye pou rant par so kof… Saki li fer avek so BMW totalman zenial! Bravo madam, ek zoli loto!

Video:

Comments

comments