Flacq: Enn Pros Peroomal Veeren Ranz Enn Lakaz Valer Rs 8 Millions

Nou finn gengn informasyon ki Field Intelligence Unit pe travay lo enn ka kot nou trouve ki ser trafikan ladrog Peroomal Veeren pe ranz enn lakaz ki vo Rs 8 millions dan Flacq.

Lafami ki pe ranz sa lakaz-la osi ena 2 magazin soulie ek enn snak ki trouv dan Reduit. Se larzan ladrog ki zot pe blansi, dapre enn informater.

Enn pros so ser finn osi devwale ki ena valiz plin avek kass dan sa lakaz-la ek zot pe per tansuon ena lafouy. Alos linn pran tou so bann bizou ek kass osi pou kit avek so enn tifi.

Nou demann ICAC fer zot lanket lo sa paski se enn ka blansiman larzan ek li byin kler. Kouma zot kone, Peroomal veeren inn ferme pou enn ka trafikan ladrog. Li ti mem konvoke komisyon ladrog kot linn dir komiser ki li ena Rs 650 millions.

Eski linn distribue sa ant lafami? Kifer ICAC pa pe asiz avek zot? Kot leres kass ete? Nou poz nou mem la kesyon.

Comments

comments