Port-Louis: Raj “Mo tifi mank tonbe depi enn bis CNT akoz so laport emergency pa ti bon”

Raj, ki papa enn tifi ek abit Roches Noires, finn apros nou azordi pou rakont mezavantir ki finn pase avek so tifi dan enn bis CNT.

Li dir nou ki bis CNT-la finn demare Port-louis yer, Mardi le 5 Septam, ver 16hr25 pou al direksyon Roches-Noires. So tifi dan bis-la ek ti asiz pre kot emergency door. Apre enn moman, laport-la inn ouver ek so tifi mank tonbe.

Raj explike: “Enn sans ti ena enn dimoun akote li ek li finn trap so lamin a tan. Sinon mo ti kapav perdi mo tifi azordi. Mo demann konpagni CNT explikasyon.”

Nou interlokuter finn al buro CNT azordi pou fer enn plint ek zot inn dir zot pou kontakte li plitar. Zot pou fer zot lanket dan sa zafer-la. Nou kone leta bann bis CNT kouma ete dan nou ti zil. Eski pa bizin met lanfaz lo sekirite bann pasaze?

Azordi li Raj ek dimin li kapav NOU. Ki zot panse lo sa ka-la? Ki zot konsey Raj fer? Li pa le dimin enn lot dimoun so zanfan pass ladan. Me parfwa apre plizir plint, nou pa trouv naryin fer.

Comments

comments