Trouv Enn ‘Tornade’ Verdun

Vilaz Verdun finn teat enn fenomen naturel rar. Enn ‘tornade’ finn apersu dan lokalite Lindi le 4 Septam. Philippe P., ki finn asiste sa spektak-la, finn anvway bann foto.

“Mo ti pe travers larezyon Verdun ver 15hr30 kan monn trouv sa tornad-la. Li ti pe pareit enorm me mo pa kapav dir ou si sa inn fer kit dega lo later. Tornad-la inn dure pou plis ki 30 minit,” sa resortisan franse-la konfie.

Kontakte lo telefonn, enn previzyonist stasyon meteorolozik Vacoas explike ki enn tornad aparet swit a enn formasyon ‘funnel clouds’, ki osi konu kom cumulonumbus.

“Un courant d’air léger avec un taux d’humidité accompagné par un effet brise de mer actif contribue à la formation d’un ciel gris accompagné d’orages et d’éclairs. La plupart du temps, les tornades se manifestent dans les champs de canne,” previzyonist-la indike.

Li presize ki li pa o kouran sa fenomen ki finn prodwir Verdun-la. “Je ne peux pas fournir plus d’explications car je n’ai pas vu la tornade,” nou interlokuter soulinie.

Comments

comments