Zayid, Enn Ofisie SSU: “Zot Ferm Nou Dan Sel Ansam Avek Navind Kistnah…”

Zayid* (non fiktif), ki enn ofisie SSU, inn apros nou azordi, Merkredi le 6 Septam, pou rakonte ki prezidis pe ariv kont bann ofisie SSU.

Li konfie ki komiser lapolis inn tir lord ki bann ofisie SSU bizin sentry zot 24 lo 24 avek bann detenu kouma Navind Kistnah, Kamlesh Radha ek Basana Reddy ki inplike dan trafik ladrog.

Zayid dir: “Depi Mars 2017 Navind Kistnah ferme dan sel ladsu. Ek bann polisie ladsu pe ferm nou, bann ofisie SSU, ansam avek Navind Kistnah ek de lezot detenu ankor. An dot mo, nou osi nou pe vinn prizonie avek zot.”

Nou viktim dir ki zot ferme dan sel avek bann detenu-la under lock and key. Li kont konstitusyon sa ek zot drwa dom pe bafoue avek sa lalwa-la. “Sel-la pa netwaye ek nou kapav kontrakte bann mikrob. Ek lorla, ant sa 3 detenu-la, si enn ena maladi ladan, nou osi nou kapav gengn malad,” Zayid konfie.

Apre plizir plint ki bann ofisie SSU inn fer, oken aksyon pa finn pran ziska ler. Ek aster, tousala pe port zot prezidis ek anvi ki zot rod enn solisyon pou sa. Zayid demann lopinyon publik ek konsey. Eski zot trouv sa korek? Met enn komanter.

Li bon zot kone ki Zayid finn port plint Human Rights Commission parey kouma so bann lezot koleg osi pou trouv enn solisyon pli vit posib.

Comments

comments