Aksidan Terre-Rouge: Enn Taxi Tap Avek Enn Madam Lo Enn Pasaz Pieton

Finn ariv enn aksidan azordi gramatin, Zedi le 7 Septam, dan Terre-Rouge. Enn madam, ki ena 60 an parla, inn perkute kan li ti pe travers larout lo enn pasaz pieton. Viktim-la ti imobil lo koltar kan lapolis inn ariv sur plas.

Sa aksidan-la finn arive kan sofer enn taxi ti pe rod double enn lot veyikil. Finn amen li stasyon lapolis Terre-Rouge.

Boukou dimoun finn regroupe otour viktim-la pou port li sekour. Se samem ki finn koz enn gran anbouteyaz lo larout rwayal Terre-Rouge. Enn lanbilans finn osi mande sur plas pou transport viktim-la lopital.

Lapolis terre-Rouge inn ouver enn lanket. Nou pa konn plis detay lo leta lasante vie madam-la.

Comments

comments