Beau-Vallon: 57 Sase Skunk, Enn Varyete Gandia, Sezi

Bann limie brigad antidrog pe vey partou. Ek se pa Herwin Ansley Mootien ki pou dir lekontrer.

Sa abitan Beau-vallon-la, ki ena 31 an, finn arete yer, Merkredi le 6 Septam. Skunk, enn varyete gandia, finn retrouve dan so lakaz.

Serzan Gunessee, Mihdidin ek Philidor depi Anti-Drug and Smuggling Unit Mahebourg, sou soupervizyon sef inspekter Jhurry, inn prosed a enn pe

57 sase skunk, pou enn valer marsan estime a Rs 28 000, finn retrouve.

Anplis, bann limie-la finn met lamin lo enn som Rs 17 625, ki zot soupsone sorti depi lavant sa ladrog-la.

Comments

comments