Meteo: Enn Antisiklonn Rapros Lil Moris

Moris aktuelman sou linflians enn antisiklonn ki trouv dan lesud bann Mascareignes. Stasyon meteorolozik Vacoas prevwar enn letan niaze ek lamer pou extra move.

Dapre previzyonist Vandana Gaonjur, pou ena lapli pasazer ki pou aroz plato santral avek enn tanperatir 19 ziska 21 degre selsius, alos ki lo bann rezion kotiyer, pou fer 23 degre selsius.

Divan pou soufle ant 20 a 30 km.h ek pou ena bann rafal ziska 50 km/h dan bann landrwa expoze,” zot presize.

Comments

comments