Moka: Vikram “Mo ekrir enn let lamour pou li pou exprim mo santiman me..”

Vikram, ki ena 23 an ek abit Moka, inn apros nou azordi, Zedi le 7 Septam, pou exprim so lamour pou enn zen fam ki ena 19 an ek abit Rose-Belle. Li dir ki li extra kontan li ek li pann devwal so non. Li dir so non koumans par ‘A’.

Vikram ek A. kominike par portab ek li pa lo rezo sosio. Vikram ki travay toulezour pa gengn telefonn li akoz zen fam-la pe fer so letud. Alos parfwa, li anvway li bann let pou A. lir ek trouv so lamour. Nou interlokuter dir li pa gengn telefonn li souvan akoz so paran byin strik.

Kan nou finn demann Vikram kifer li anvi publie sa mesaz-la, li dir ki A. pa reponn so bann let ek li gengn traka tansyon li pa pe resevwar bann let-la. Parfwa A. pa reponn so bann mesaz ek ni resevwar so telefonn. Malgre sa, Vikram kone ki A. extra kontan li. Pena dout ladan.

Vikram konfie: “Mo extra kontan twa ek mo mank twa A. Mo pe ekrir sa mesaz-la pou dir twa ki mo anvi trouv twa ek reponn mo let si posib. Sinon anvway mwa enn mesaz lo mo telefonn kan to lib ou gengn letan paski mo kone to paran pe syrvey twa osi ek to letud inportan.”

Nou interlokuter inn exprim so lamour divan zot tou pou A. paski li dir so lamour sakre pou li. Li pe atann A. fini so letud pou demann so paran so lamin. Me kominikasyon zwe enn gran rol. Zot pa ‘keep in touch’ kouma bizin. Me Vikram kwar lo sa kalite lamour la osi.

“Si mo bizin atann li tout long mo lavi, mo pou fer li paski mo extra kontan A. Reponn mwa ou donn mwa enn sign, mo extra mank twa. Nou kapav zwen akoz nou pa finn trouv nou kamarad pandan 2 mwa,” Vikram azoute.

Vikram pann perdi lespwar ek li konfian lo so lamour. Sinpleman li kone A. okipe ek li dur pou zot kominike. Pass sa mesaz-la paski nou pa kone si sa tous A. ek zot resi zwen. Bonn sans Vikram.

Comments

comments