[Video] Barkly: Enn Clown Pou Fer Zanfan Relax Apre Evenman Vandredi

Dan program: enn spektak pou fer bann zanfan distrer. Enn clown ti fer parti enn troup benevol ki finn al Résidences Barkly, Beau-Bassin, yer, Merkredi le 6 Septam, pou amen sourir lo labous bann zanfan sa kartie-la apre bann evenman Vandredi le 1er Septam.

Sa zour-la, demolisyon bann lakaz ki ti trouv lo trase Metro Express finn demare. Enn desizyon ki finn konteste fortman par bann abitan sa kartie-la.

Video:

Zot inn guet lazistis. Dapre enn abitan Résidences Barkly, bann zanfan touzour tromatize par bann zimaz ‘bulldozers’ ki ti vinn sur plas pou demolisyon bann lakaz.

Comments

comments