Akt Barbar Case-Noyale: Retrouv 7 Lisyin Mor Lo Enn Terin Football

Lamatine ti dur pou lafami Tilking, ki abit avenu Rose dan Case-Noyale. Yer, Zedi le 7 Septam, Angelo Tilking, 20 an, ti pe kit so lakaz pou al travay ver 06hr30. Me li finn intrigue par labsans so bann lisyin.

Se lamem ki linn trouv so papa lo enn terin football pre kot li mem. “Li ti dan sok. Li fek trouv lekor nou kat lisyin ek bann lisyin nou vwazin osi lo enn terin football. Tou ti fini mor ladan,” Angelo rakonte.

Zen zom-la panse ki so bann lisyin finn anpwazone. Se pa premie fwa ki bann lisyin finn retrouve mor dan sa landrwa-la, li afirme.

“ou bann lisien finn rann lekim blan e finn mor de la mem fason. Aswar zot abitie al kot terin football rod manze. Zot pa bann move lisien ki atak dimounn.”

Laplipar lisyin Angela ti ena ant 2 a trwa zan. “Enn parmi mo lisien depi mo tipti li avek nou. Pou mwa se enn krim ki zot finn fer.”

Angelo ek so bann vwazin pa finn alert lapolis. Zot prefer less ‘lazistis divinn’ fer so travay pou puni sa bann dimoun ki finn fer sa akt barbar-la.

Comments

comments