Kazino Vacoas: Arun “Zot fer trasman lo live gaming san ki klian kone”

Arun* (non fiktif), ki enn ex-anplwaye enn kazino ki trouv dan Vacoas, inn apros nou pou denons enn trazaksyon ilegal ki pe deroule laba. Li dir nou li finn temwin enn trasman ek zot inn mem rod bribe li Rs 500.

Arun konfie: “Mo ti pe travay dan sa kazino-la kom sekirite. Monn bat avek banla pe fer enn trasman lo live gaming. Kan zot inn remark mwa zot finn rod aste mwa avek Rs 500. Monn refuze ek monn dir banla mo pou denons sa dan buro.”

Nou viktim rakonte ki banla inn dir si li denons sa, zot pou met sa tor-la lo so latet. Arun dir ki ena manager ek pitboss inplike ladan ek demann bann otorite konserne fer zot lanket ladan.

“Ena tou inplike ladan, ziska mem bann deale-la. Dimoun inosan ki pe perdi zot kass. Zot gengn par Rs 100 000 par zour avek sa. Se bann inosan ki pe al zwe ki perdi sa kass-la. Par exanp, kan zot zwe dat. Pa tann oken tapaz ek dat-la ress anplas. Se enn vol ki zot pe fer avek bann klian inosan,” Arun dir.

Arun so enn kamarad an posesyon enn video kot li ti filme banla ek aster so kamarad inn interdi pou rant dan sa kazino-la ek zot inn met li deor. Si zot panse se enn inzistis, kontakte bann otorite konserne. Nou interlokuter Arun disponib pou temwanie si bizin.

Comments

comments