Petit-Raffray: Ashna, 23 An “Ritesh menas pou zet lasid lo mwa si mo pa retir mo case kont li”

Enn sertin Ritesh Roopun, enn land surveyor ki ena 32 an ek abit Sebastopol, inn montre so vre kouler a enn zen fam ki ena 23 an ek abit Petit-Raffray. Li finn menas li pou agresyon a lasid si li pa tir enn deklarasyon ki li finn mete kont li avek lapolis.

Dan sa deklarasyon-la, zen fam-la konfie avek lapolis ki Ritesh Roopun inn antrenn li par fors dan so loto kan li ti pe atann bis lo enn bistop le 23 Juillet 2013.

Viktim-la finn sekestre pandan 36hr tan. Ritesh finn kondwir li dan enn bungalow kot li finn abuz li sexuelman. Bann ofisie lapolis inn fer vit pou retras viktim-la ek prosed a larestasyon Ritesh.

Depi sa, Ritesh Roopun inn rod sorti ladan ek inn koumans arsel zen fam-la pou retrakte. Li finn menas pou atak li kout lasid si li pa sanz so versyon de-fe. Li finn mem menas li pou atak so bann paran.

Li ti anvi ki zen fam-la, avek ki li ti ena enn relasyon amoure, retourn avek li. Me tifi-la inn desid pou kit li definitivman depi Zanvie 2017 apre ki li finn aprann ki Ritesh Roopun enn zom marye.

Finalman Ritesh finn arete par lapolis Zedi le 7 Septam 2017. CID Goodlands kont egalman interoz li lo bann sarz arselman. Sispe-la nie tou an blok.

Zen fam-la finn explik Defi Quotidien ki linn fer konesans Ritesh dan travay. Zot inn sorti ansam pandan enn moman, me li finn desid pou elwanie avek li an Zanvie 2017 apre ki linn aprann Ritesh deza marye.

Ritesh finn ranvwaye depi so travay. Se samem ki pa finn aranz bann zafer pou li akoz li finn vinn pli violan ek pli menasan. “Li finn mem esay fer santaz avek mwa ek menas pou poste bann zimaz pou montre li ti ansam avek mwa. Mo finn port plint me monn retir li pou pa gat mo reputasyon,” zen fam-la dir.

Comments

comments