Rose Hill: Zot Pou Gengn Laraz Saki Sa 2 Fam-la Inn Fer Avek Bann Otomobilist

Zot plan: Fer bann otomobilist kwar ki zot anpann lesans ek pena mwayin pou ranpli lesans. Koumsa mem, zot pran kass prete ek less enn numero telefonn pou bann viktim-la gengn kontak apre. Dapre enn temwin, vwasi loto zot servi ek zimaz de fam-la:

Toutfwa, bann viktim pann resi rekuper larzan avek zot. Enn parmi zot finn port plint stasyon lapolis Grand-Baie yer, Mardi le 5 Septam. Enn lot depozisyon pou fer Goodlands.

Enn abitant Triolet rakont so mezavantir. Li ti anrout pou rant kot li Samdi le 2 Septam ver 22hr30 kan enn zen fam finn fer li enn sign detress. Fam-la ti abor enn Nissan March gri, akonpanie avek enn lot tifi, ki ti so ser.

“Zot ti pe paret preokupe ek ti met azar. Zot finn dabor aret enn kamarad so loto avan diriz ver mwa,” nou interlokutris rapel.

De zen fam-la inn explik zot ki zot finn gengn enn pann lesans ek pa ti ena ase larzan pou al ziska Chamouny. “Monn donn zot Rs 300 ek zot inn pran mo numero telefonn pou telefonn mwa plitar,” sa abitant Triolet-la dir.

Yer, Mardi le 5 Septam, li finn essay telefonn lo numero-la, me ti or servis. “Se lamem ki monn koz avek mo bann kamarad ek enn parmi banla inn dir mwa ki li finn pass parey avek sa de tifi-la, me ti dan Goodlands. Nou pa tousel kom viktim,” li dir.

Lapolis Grand-Baie inn antam bann prosedir pou alert bann lezot stasyon lapolis. Enn lanket finn ouver pou retras sa de zen fam-la.

Comments

comments