[Video] Curepipe: Ayesha Hanoomanjee “Mo Lakaz Ravaze Par Laflam”

Ayesha Hanoomanjee, ki abit Curepipe, dir ki so lakaz inn ravaze par laflam apre ki enn dife inn pran dan so lakaz. Dape li, se so boper ki finn alim enn labouzi kot Bondie ek se posib ki samem ki finn fer lakaz pran dife.

Ayesha: “4 dimoun ress dan sa lakaz-la ek nou finn perdi tou zafer. Se enn zafer byin trist. Mo konsey zot tou kan alim dife kot Bondie, guet byin. Paski sa kapav propaze kan nou fini dormi.”

Video:

Se Mardi le 5 Septam ver 1hr dimatin ki so lakaz inn pran dife. Lapolis ek ponpie finn mande me ti deza tro tar kan zot inn teign dife-la. Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments