[Video] GRNW: Enn Aksidan Ki Pou Fer Zot Gengn Sok

Ti ariv enn aksidan ki ti kapav byin grav dan GRNW divan enn magazin. Sa sen-la finn deroule lo parking magazin-la kot ti ena enn 4×2 ti borde.

Lo video-la nou kapav vizyonn enn lot ti pe vini full vites derape ek tap avek enn 4×2 avan tap avek bann motosiklet ki ti lo parking-la. Ti ena enn pieton ki ti pe marse lo trotwar sa ler-la ek li finn evit sa aksidan-la par zistes.

Video:

Kouma zot inn trouve lo video-la, sa sofer-la inn derape. Dan 4×2-la ti ena enn sofer ki dan leta enn sok. Nou trouv bann dimoun sorti partou ek depi magazin pou vinn guet sitiasyon.

Se enn aksidan ki ti kapav pli grav me erezman pa finn ena blese grav. Li bon zot guete ki kan roul vit, kapav mor brit osi. Partaz sa ti video-la pou sansibiliz bann otomobilist. Mersi lepep.

Comments

comments