Curepipe: 2 Kolezyenn Fer Enn Akt Indesan Ek Poste Sa Lo Facebook

Enn parmi nou bann fans inn anvway nou enn ‘screenshot’ enn foto ki pe fer letour lo Facebook. Lo foto-la nou trouv 2 zen kolezyenn ki al enn kolez dan Curepipe fer enn akt indesan ek poste sa lo Facebook.

Sa foto-la finn gengn boukou kritik ek sertin adolesan inn tromatize pou trouv sa. Saki pli sokan ladan, enn kolezyenn-la finn ekrir ki “you’re my everything” ek “Je t’aime”.

Bann internot inn ankoler pou trouv enn zafer parey vu ki zot dan enn etablisman skoler ek se enn mank du respe pou lezot personn. Ena finn dir ki zot pa ti bizin fer enn akt parey. Ek si zot anfoli koumsa, fer li zot lakaz ousa omwin pa poste li lo Facebook.

Li bon zot kone ki ena foto bless sansibilite sertin dimoun ek nou bizin montre respe pou zot. Si pena respe, owmin respekte zot kolez ou uniform. Nou interlokuter pans pou fer enn plint sa kolez-la ek pran aksyon kont sa 2 zen kolezyenn-la.

Eski zot trouv sa zoli? Nou bann zanfan pe gate ek bizin met enn stop avek sa. Met enn komanter anba pou exprim zot. Enn parmi bann internot dir ki zot pe al lekol me zot pa kone ki savedir yoga. Saki zot pe fer se enn akt indesan ek se enn ‘doggystyle’.

Comments

comments