Maryaz Aranze: Priya, 26 An, Kit So Mari Vikash Pou So Aman Zour Lune De Miel

Li finn amoure avek enn fam ki ena 26 an ek linn desid pou marye avek li. Sis mwa apre zot inn resi marye ek zot inn fer enn gran maryaz.

Toutfwa, sa zoli avantir-la inn vir o kosmar. 24hr krono. Landimin zot maryaz, fam-la inn pran desizyon dan so lamin ek finn al zet li mem dan lebra so aman.

Ena bann zistwar ki byin rar nou tande. Parey kouma Vikash*, 35 an, ti fou amoure avek Priya*. Li finn galoup deryer li pandan sis mwa avan demann so lamin an maryaz.

Li ti byin amoure avek li,, ek linn desid pou fer enn pa an avan pou rant an unyon avek fam so lavi. Le 25 Aout dernie, tou le de finn dir oui dan buro leta sivil ek finn marye relizyon wiken le 2 ziska 4 Septam.

Vikash inn panse ki se enn koumansman enn nouvo lavi pou li ek so madam. Me li ti ena tor. Sa finn vir o kosmar pou Vikash.

Priya finn kit li pou enn lot ek finn plonz li dan enn profon anbarasman ek lapenn. Vikash finn tromatize ek so leker lour. Li finn al stasyon lapolis Eau-Coulée Mardi dernie pou port plint kont so fam.

Comments

comments