Port-Louis: Enn Fam Agres Enn Zom Ek Kokin Li Rs 2 400

Li pa pou blie vit sa lanwit-la. Ramess Bhautoo, ki ena 47 an, finn agrese par enn fam, Vandredi le 8 Septam, ver 18hr. Fam-la reserse par lapolis.

Bann fe-la inn deroule lakrwaze lari La Poudrière ek Mère Barthélémy. Zom-la finn akoste par enn fam, ki li pa kone.

Li finn demann li enn som Rs 300. Lerla enn diskisyon finn eklate ant sa de-la ek fam-la inn kokin li Rs 2 400 avan sove.

Viktim-la an mezir pou idantifie so agreser. Enn lanket polisiyer finn ouver.

Comments

comments