Quatre-Bornes: Enn Papa Dir “Si Dokter Pa Ti Tarde, Mo Zanfan Ti Pou Ankor Vivan”

Sa papa enn lafami-la, enn abitan Quatre-Bornes, pwint ledwa a bann prosedir administrativ tro konplike enn klinik.

Li alegue ki tousala inn retard akousman so madam ek finn koz dese so ti bebe, Vandredi le 8 Septam. Li finn port plint stasyon lapolis Moka.

Dapre bann dir sa zom 34 an-la, so fam ti ena enn konplikasyon leze koumansman so groses. “Tou finn korek par laswit ek medsin ki ti pe swiv mo fam inn prevwar ki li pou akouse par sezaryen le 3 Septam. Me li finn finalman repouss dat-la pou azordi (Vandredi le 8 Septam).”

Me kan zot finn ariv klinik ver midi, responsab-la inn indik bann futur paran-la ki bizin pey totalite fre avan kapav pourswiv avek akousman.

“Zot inn fer mwa tourn an ron pandan plis ki 1hr tan ek personel-la ti refuz admet mo fam dan lasal akoz mo ti bizin pey enn som Rs 85 000 pou fer sezaryen pli vit posib,” Youkesh Ramluckun deplore.

Kan inn fini fer peyman-la, medsin inn pass avek so madam ek inn estime ki batman leker nourison-la ti feb. Youkesh explike ki personel-la finn amen so fam dan lasal operasyon lo vites par laswit, me 40 minit plitar inn anons nou ki nourison-la pann surviv.

Li estime ki klinik-la inn fer prev neglizans medikal. Enn lanket o nivo lapolis ifnn ouver. Lotopsi nourison-la finn pratike Samdi le 9 Septam.

Comments

comments