Rose-Belle: Pou Regle So Problem Larzan, Li Vann So Fam Ek Asiste Bann Eba

Enn fam 33 an ki abit lesud finn sovazman agrese avek led enn fourset Samdi.

So agreser se so prop mari, Kamlesh ek 35 an. Fam-la inn refuz pou dormi avek bann zom kont peyman lo lord so mari.

Li alegue ki so mari finn vann li de kout an Zanvie dernie dan so prezans ki finn asiste bann eba-la.

Li dir ki li pe viv enn veritab lanfer. Kavita (prenon fiktif), fam menaz ek mama trwa zanfan, alegue ki so mari Kamlesh obliz li pou prostitue pou regle zot bann problem larzan.

Li dir ki li nepli kapav viv avek enn mari parey. Dimans le 3 Aout, Kavita inn denons Kamlesh avek lapolis Rose-Belle. Li finn violaman agrese kout fourset par Kamlesh, ek li finn transporte a lopital Rose-Belle kot li finn admet.

Lapolis inn prosed a larestasyon Kamlesh ek zot inn ouver enn lanket.

Comments

comments