[Video] Grand-Baie: Enn Loto Tap Avek Enn Kolonn Elektrik

Enn aksidan spektakiler finn arive azordi gramatin, Samdi le 9 Septam. Finn ena plis per ki dimal pou enn sofer dan Grand-Baie. Enn loto inn tap avek enn kolonn elektrik ki finn tonb omilie larout. Lapolis finn mande sur plas. Bann abitan sa kartie-la pena kouran aktuelman.

Video:

Sirkilasyon finn devie dan sa rezyon-la. Bann fe finn prodwir ver 06hr30. Sofer veyikil-la inn perdi kontrol, dapre premie eleman lapolis. Li pa finn blese ek finn transporte stasyon lapolis Grand-Baie pou bann bezwin lanket.

Comments

comments