[Video] Grand-Gaube: Enn Adie Emouvant Ashvin Seeparsad Ki Pa Pou Resi Guet So Zanfan 2 An Grandi

Ti ena enn atmosfer lour kot lafami Seeparsad dan Grand-Gaube yer, Samdi le 9 Septam. Kamarad ek pros, uni dan douler, ti vinn aport zot soutyin paran Ashvin.

Li ti ena 27 an ek finn rann lam dan unite swin intansif Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital (SSRN) Vandredi gramatin ver 09hr45. Zen zom-la ti admet apre ki li finn viktim enn aksidan ki ti arive dan Péreybère le 30 Aout gramatin boner. Loto dan ki li ti ete finn derape avan tap avek enn kolonn elektrik.

Enn zen fam ki pe tini so garson ki ena 2 an li inkonsolab. Se Elodie ek li mem konpagn Ashvin. “Mo pena lafors pou koze,” linn dir an larm.

Video:

Michael, tonton Ashvin ankor dan sok. Li rakont nou ki so neve ti fini rant dan koma. Lot de okipan loto-la finn sorti avek bann blesir leze.

Comments

comments