[Video] Navin Ramgoolam: “Si nou gengn eleksyon zeneral, mo pou blie le-pase”

Navin Ramgoolam promet pou ronp avek sistem gouvernans si zame Parti travailliste (Ptr) gengn pouvwar. Ansyin premie minist finn intervenir azordi, Dimans le 10 Septam 2017, pandan bann selebrasyon markan vintiem aniverser Pailles Senior Citizen Association.

Sa sorti publik-la ti lokazyon pou Navin Ramgoolam pou fer enn nouvo kou so bann diskour. Li rekonet ki linn fer bann erer paski ‘li enn prodwi sa sistem-la”. Me li promet pou ronp avek sistem gouvernans.

Loading...

“Si nou gengn eleksyon, mo pou fer enn veritab ruptur avek le-pase,” Navin Ramgoolam deklare.

Li explike ki bann riss pe vinn pli riss alos ki bann pov pe rant dan povte extrem.

“Nou pa pou kapav kontinie avek enn politik parey. Bizin kiken pou realiz sa ruptur-la.”

Navin Ramgoolam afirme ki premie minist Pravind Jugnauth fer bann kosmar aswar kan li pans li.

“Mo pa mem dan parlman me li trouv kitsoz pou dir lo mwa tou letan. Pravind Jugnauth anvi imit mwa. Me li pa pou kapav. ‘Dan dis nesans li pa pou kapav fer seki monn fer dan enn lavi.'”

Video:

Lider PTr finn tenir a reponn Paul Berenger. Sa lider Mouvement Militant Mauricien (MMM) inn deplor ‘la politisation à outrance des événements de La Butte et de Résidences Barkly.’

Navin Ramgoolam afirme ki Paul Berenger pe prepar so alians avek Mouvement Socialiste Militant.

“Kifer nou pa kapav al kot sa bann dimoun-la. Less Paul Berenger ress dan so salon si li swete.”

Comments

comments