Aksidan Fatal: Louis Jonathan Gian Brunette, 21 An, Mor Trazikman

Louis Jonathan Gian Brunette, enn abitan Chemin-Grenier ki ena 21 an, pa finn surviv so bann blesir.

Li ti dan enn loto ki finn perkut avek enn pie dan Souillax Lindi gramatin le 11 Septam. Sofer-la, ki finn blese grav, inn transporte a lopita.

Leonard, papa viktim-la, pa pe kwar ki so garson finn kit sa lemond-la trazikman. “Li ti al dan enn fet aniverser so kamarad koumansman lasware Dimans. Lindi gramatin, enn pros finn telefonn mwa pou dir mwa sa trist nouvel-la,” li konfie.

Comments

comments