Aksidan Fatal Pomponette: Jonathan, 21 An, Mor Sur Lekou

Aksidan-la finn prodwir ver 04hr azordi gramatin, Lindi le 11 Septam, Dan Pomponette.

Viktim-la se Jonathan B, enn abitan Chemin-Grenier ki ena 21 an.

Enn loto inn fer enn sorti derout ek finn terminn so kours kont enn pie. Dapre premie eleman lapolis, ti ena de zom ki ena 30 an parla dan loto-la. Sofer-la inn desede ek pasaze-la finn transporte an irzans a lopital.

Ponpie ek lapolis finn mande sur plas. Inn bizin led bann ponpie-la pou tir lekor bann okipan loto-la.

Lapolis Souillac finn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans sa aksidan mortel-la.

Comments

comments