[Exclusive] Aktivite Paranormal La Gaulette: Valerie “Mwa ek mo sofer inn trouv enn ti garson an uniform tousel apre minwi”

Valerie, ki abit lesud Moris ek travay dan enn lotel, inn apros nou azordi pou rakont enn zafer paranormal ki li finn temwin li ek enn sofer van, ki transport bann anplwaye zot lakaz.

Valerie konfie: “Mo enn anplwaye dan enn lotek ki situe dan lesud. Mo abit Tamarin ek sa lanwit-la kom dabitid, monn pran transpor pou retourn lakaz. Se enn vann 15 plas ki fer deplasman pou transport nou lakaz.”

Nou interlokuter dir ki sa lanwit-la li finn asiz divan kot sofer ek ti ena gro lapli. Ver 00hr40 parla, tou bann travayer ti fini dormi dan transpor, sof Valerie ek sofer-la. Alos, zot ti pe dialoge ziska rant lakaz.

“Kan nou finn ariv pre Cotteau Raffin ki trouv dan La Gaulette, pre kot enn magazin ena enn bistop. Sofer-la dir mwa guet dimoun kouma neglizans ek zot inn kit enn ti zanfan tousel sa ler-la lo lari. Sa ler-la, sofer-la ti pe rod ralenti pou guete me monn dir li pa ralenti ek kontinie so larout,” Valerie rakonte.

Li dir ki kan zot inn pass pre akote zanfan-la, li ti avek so uniform, sak ledo ek so sak manze. Linn guet dan zot direksyon apre linn disparet enn sel kou. “Sa zour-la monn gengn frison ek per mo lavi,” nou interlokuter konfie.

Kan Valerie inn pran ranseignman avek so bann koleg ek pros, zot inn revele ki byin lontan, mem plas, ti ena enn garson lekol ki ti fer enn aksidan fatal ek li ti desede sur plas lo sa larout-la kan li ti pe marse pou al so lekol.

Nou finn fer nou lanket ek evidaman ti ena enn aksidan fatal laba ek enn ti garson ti mor sur lekou. Nou interlokuter pou anvway nou foto sa plas exak-la ek nou pou publie li apre. Eski zot osi zot inn deza trouv enn zafer paranormal sa rezyon-la ek ti enn garson? Met enn komanter. Mersi lepep.

Comments

comments