Plaine des Papayes: Retrouv Enn Zom Pandi Dan So Lakaz

Enn terib dram finn prodwir Bois Mangues, Plaine des Papayes, dan lasware Samdi le 9 Septam. Enn mason ki ena 38 an inn donn li lamor par pandezon dan so lakaz.

Se enn parmi bann pros viktim-la ki finn fer sa dekouvert orib-la ver 20hr30.

Bann polisie Plaine-des-Papayes finn mande sur plas pou konstate ki sa malere-la finn komet lireparab dan enn lakwizinn an konstriksyon dan premie letaz so lakaz.

Viktim-la ti ena enn difil nilon otour so likou ki finn akrose avek baro enn linpost. Kadav-la finn transporte lamorg Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital (SSRN).

Dr Chamane, Police Medical Officer, inn atribue so dese swit a enn asfixi koze par pandezon.

Comments

comments