Vallée-Pitot: Enn Tipti Tifi 3 An Admet Lopital Apre Ki Linn Aval Kostik Soda

So leta lasante inspir viv linkietud. Enn tipti tifi ki ena trwa zan ek abit Vallée-Pitot finn esap vizilans so bann paran ek finn aval kostik soda Dimans le 10 Septam, ver 18hr.

So bann paran inn trouv li inkonsian ek inn transport li an irzans a lopital Dr A.G. Jeetoo. Li finn admet deswit ek bann personel inn refer sa ka-la avek lapolis.

Lapolis inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans exak sa dram-la. Nou pou revinn avek plis detay plitar.

Comments

comments