[Video] Pravind Jugnauth: “Yer pa kone kot zot sorti, zordi zot fini vinn zournalist”

Premie minist finn ankoler avek bann zournalist azordi, Lindi le 11 Septam 2017.

Pravind Jugnauth soutenir ki sertin zournalist pena mem enn diplom. Sef gouvernman, ki ti pe prosed a enn sanzman non kolez Monneron SSS ki trouv dan Port-Louis, inn osi revinn lo proze Metro Express ek an pasan, li finn kontradik Navin Ramgoolam.

Video:

Comments

comments