Aksidan Fatal Pomponette: Jonathan Brunette, 21 An, Ti Dan Enn Loto Kokin

Louis Jonathan Gian Brunette, 21 an, inn mor dan enn aksidan lo larout prinsipal Pomponette, Riambel, Lindi gramatin. So kamarad Westley R. finn blese gravman. Li finn admet lopital. Loto dan ki zot ti ete ti raporte kokin.

Enn mor anplis lo nou larout. Louis Jonathan Gian Brunette, enn abitan Chemin-Grenier, finn mor dan enn aksidan larout dan Pomponette, Riambel, Lindi gramatin. Avek sa nouvo dese-la, sa fer 109e viktim lo larout depi koumansman lane.

Bann pros zen zom-la dan sok. “Jonathan ti kit lakaz Dimans ver 19hr pou al Surinam, ti ena enn fet aniverser enn kamarad,” Leonard explike, papa zen zom-la. Sa Lindi-la, ver 6hr li finn aprann ki so garson inn trouv lamor dan enn aksidan larout.

Jonathan Brunette ek enn parmi so bann kamarad, enn denome Westley R., enn abitan Chamouny, ti abor enn loto kan sa finn tap anplin avek enn pie a Pomponette, Riambel. Lapolis Souillac finn alerte. Inn bizin led bann saper ponpie. Lekor Jonathan Brunette finn tire depi loto-la ek anvway lamorg lopital Victoria, Candos.

Tandik Westley R., li finn blese grav. Li finn kondwir lopital Souillac avan transfer li lopital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, kot li finn admet. Lapolis soupsone ki Westley R. ti lo volan loto-la, akoz so soulie ti ress kwinse anba pedal frin ek akselerater.

Viktim-la ti lo siez pasaze kan bann ponpie finn tir li depi loto-la. Toutfwa, Westley R. finn dir bann anketer ki Jonathan ti pe kondwir. Li pa finn resi fourni plis detay. Loto aksidante-la pou examine par lapolis siantifik ek bann prelevman ADN finn fer.

Sa fer resortir ki loto an kesyon ti kokin. Enn denome Jean inn port plint stasyon lapolis Souillac pou raport enn ka vol sa loto-la. “Enn kamarad inn pret mwa. Mo ti dan enn fet aniverser dan sa loto-la. Kan mo finn desann, monn blie lakle lo kontak,” Jean rakonte.

“Kan monn retourne, loto-la finn disparet,” Jean dir bann anketer. Solisite, li dir li soke: “Kan monn aprann sa nouvel aksidan-la, monn al fer enn tour, monn trouve ki ti loto saki mo kamarad ti pass mwa,” Jean rakonte.

Kot bann Brunette, ena emosyon boukou. Leonard touzour pa kwar ki so garson inn kit sa lemond-la. “Li byin difisil pou mwa pou aksepte sa. Jonathan ti pe travay La Vallée des Couleurs. Li ti pe okip bann tyrolienn. Samdi, li finn rantre ver 18hr30 ek inn inform mwa ki li pe al dan enn fet. Se so kadav ki finn retourne,” li dir.

Rapor otopsi inn atribue so dese a enn sok swit a bann blesir multip. Bann funeray Jonathan Brunette inn fer azordi 10hr, Mardi le 12 Septam.

Comments

comments