Aksidan Mortel Cascavelle: Kavi Dhunow, 19 An, Perdi Lavi

Kavi Dhunow inn desede yer aswar, Lindi le 11 Septam, dan Cascavelle. Zen zom-la, ki ena 19 an, finn perkute anplin par enn loto alos ki li ti lo so motosiklet. Aksidan-la finn arive ver 23hr.

Sa aksidan-la ramen nom viktim lo nou larout depi koumansman lane a 110. Lapolis Bambous inn ouver enn lanket pou determinn koz exak sa aksidan-la.

Comments

comments