Bel-Air: Li Sot Baraz Pou Viol So Vwazinn Ki Ena 13 An

Vandredi, lapolis Bel-Air, sou osupervizyon sef inspekter Thakoor, inn aret enn zom 25 an dan mem lokalite.

Li soupsone pou abu sexuel lo enn adolesant 13 an. Li finn tradwir divan tribunal Flacq, sou enn sarz provizwar causing child to be sexually abused. Li fer fas osi enn sarz provizwar rogue and vagabond.

Li aktuelman an detansyon polisiyer, apre ki lapolis finn obzekte so remiz an liberte.

Dapre temwaniaz prezume viktim-la, sa fer 6 mwa ki zen zom-la, ki so vwazin, sot baraz so paran so lakaz pou zwen avek li ek gengn bann rapor sexuel avek li.

Finn dekouver sa le 4 Septam kan mama adolesant-la inn trouv sispe-la dan so lakour ver 22hr30. Li finn poz li boukou kesyon ek linn dir mama-la ki li ti bizin koz avek so tifi pou donn so numero telefonn avek enn parmi so bann kamarad, interlokuter-la rakonte.

Terorize

Se bann explikasyon ki pa finn konvink sa mama-la. “Mo interoz mo tifi antie la-semen. Li byin timid ek pa koz boukou. Me finalman, li finn avoue ki li finn gengn relasyon sexuel avek sa vwazin-la a trwa repriz ek ki li teroriz li depi Avril,” li dir.

Papa adolesant-la, ki pa abit mem lakaz, inn konfront vwazin-la, Zedi. Pandan bann diskisyon, bann lespri inn sofe ek li finn kass vitr lakaz sispe-la. Antretan, adolesant-la finn al stasyon lapolis lokalite, akonpanie so mama ek so belser. Apre so depozisyon, li finn kondwir a lopital pou examine par enn medsin.

Mande sur plas, bann ofisie Criminal Investigation Division depi Eastern Division Supporting Unit ek Emergency Response Unit inn prosed a larestasyon zen zom-la ek papa prezume viktim-la.

Comments

comments