Cottage: Vishnu Ramsamy “Mo pa finn touy li, se li ki finn pik kouto-la avek li”

Interogatwar Vishnu Ramsamy, ki soupsone pou touy so madam Carmella, pe kontinie stasyon lapolis Piton. Sa abitan Fond-du-Sac-la finn arete gramatin boner azordi, Mardi le 12 Septam.

Sa dram-la finn prodwir ver dezer dimatin azordi Mardi dan Cottage. Vishnu Ramsamy inn diskit avek so madam ek finn agress li akoz linn konfie ki li pe entretenir enn relasyon extrakonzigal.

Viktim-la, originer Russie, ti pe travay kouma operater touristik. Koup-la ti ena trwa zanfan.

A bann anketer, Vishnu Ramsamy afirme ki so famm finn otomutile. “Mo pa finn touy li, se li mem ki finn pik kouto avek li,” li dir. Fam-la, ki ena 30 an parla, finn desede dan lopital.

Aux enquêteurs, Vishnu Ramsamy affirme que sa femme s’est automutilée. La femme, âgée d’une trentaine d’années, est décédée à l’hôpital du Nord.

Comments

comments