[Exclusive] Quatre-Bornes: Sapna, 16 An “Mo Kopin Dir Mwa Guet Bann Fim X Pou Fer Parey..”

Sapna, ki enn adolesant 16 an ek abit Quatre-Bornes, inn apros nou yer, Lindi le 11 Septam, pou konfie so lavi amourez kouman inn bouskile sa dernie mwa-la. Li dir ki li ek so kopin fek ronp apre ki linn al kone li enn perver apre 2 an ki zot kontan.

Sapna rakonte: “Premie lane mo ti avek Akash, tou ti korek. Li ti ena 22 an a lepok. Kan finn ariv deziem lane, li finn dir ki kan mo pou gengn 16 an, nou pou gengn relasyon sexuel. Li dir mwa ki mo bizin koumans vizyonn bann fim porno pou ki nou fer parey lo lili..”

Nou interlokuter dir li finn soke kan Akash inn dir li sa. Li pa ti atann ki so kopin pou demann li fer lamour pou premie fwa dan zot lavi. Li explike ki zot ti aksepte fer sa premie pa-la apre zot maryaz, savedir dan trwa zan, kouma zot inn plann.

Sapna kontinie: “Kan monn demann li kifer bizin fer sa, li dir mwa si nou pa gengn relasyon sexuel pou premie fwa, li pou kit mwa. Sa inn deroule pandan de semen. Ziska monn dir li nou met enn term avek nou relasyon paski li kont mo volonte.”

Zen adolesant-la dir ki lamour pa enn priorite pou li ek se ledikasyon. “Mo paran pe anvway mwa lekol pou aprann ek nonpli pou ena kopin. Me malgre mo finn al kontan Akash, monn desid pou gard mo bann limit. Ek deziem lane mo kontan li, mo trouve li finn vinn tro ‘demanding’,” Sapna konfie avek nou.

Apre plizir zour refleksyon, Sapna inn desid pou publie sa pou kone si linn pran enn bon desizyon. Li kone pe ariv boukou maler azordi-zour ek linn desid pou fini avek so lavi amourez. Ek konsantre lo so letud pou gard latet so mama-papa lao. Li kone ki sakrifis banla pe fer pou li.

Nou interlokuter dir nou ki Akash pe kontinie arsel li, me li kone kouma pou fer pou evit li. Li demann zot lopinyon lo sa ek demande si kiken inn deza pass ladan ek ki finn arive apre. Si zot ena kitsoz pou dir Sapna, met enn komanter ek li pou lir. “Mersi zot tou,” Sapna dir zot.

Comments

comments