Meurt Camilla Ramsamy: Saki Rapor Otopsi Devwale Pou Fer Zot Soke

Inn resevwar rapor otopsi ki finn fer par Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman medikolegal. Dapre rapor-la, viktim Camila Ramsamy inn resevwar 6 kout kouto lo so vant ek ledo.

Ek pourtan so misie, Vishnu Ramsamy, ki pe aktuelman interoze par bann limie Criminal Investigation Division, klam touzour so inosans.

Dapre li, enn diskisyon finn eklate ant li ek so madam kan zot ti dan loto Lindi le 11 Septam.

Camila finn sezi enn kouto avan otomutil li. Apre ki finn aprann rapor otopsi, bann anketer finn rann kont ki so versyon pa parey.

Enn zistwar infidelite a lorizinn sa dram-la, dapre premie eleman lapolis. Enn zafer a swiv…

Comments

comments