Aksidan Belle-Rive: Kolizyon Ant Enn Kamyon Ek Enn Minivan

Finn ariv enn aksidan azordi gramatin, Merkredi le 13 Septam, dan Belle-Rive tou pre kot SSR Medical College.

ENn kamyon inn rant an kolizyon avek enn minivan ver 7hr gramatin. Dapre bann dimoun ki ti prezan lo plas aksidan-la, kamyon aksidante-la inn fer plizir tono avan aterir lo flan simin-la.

Bann pasan finn intervenir pou tir bann okipan depi kamyon-la. Dan premie vu, sofer kamyon-la inn blese ek ti inkonsian.

Portiyer kote sofer finn andomaze. Sirkilasyon finn pertube lezerman dan sa rezyon-la gramatin.

Lapolis finn mande ek zot inn pran kontrol lasitiasyon. Zot inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans exak sa aksidan-la.

Comments

comments