Li Al Kasiet Stasyon Lapolis: Jean “Mo fam finn batt mwa. Li pe kwar mo pe gard fam”

Jean ti angwase yer, Mardi le 12 Septam. Pa paski so fam, ki li akiz li pou violans domestik, finn antandu par mazistra. Li per ki li gengn liberte sou kosyon. Me bann zafer pa finn deroul kouma linn swete.

So madam, ki finn reponn enn akizasyon ‘breach of domestic violence’, inn gengn liberte apre ki linn pey enn lamann Rs 4000. “Mo mari ti abitie batt mwa dan le-pase. Mo finn fer sa dan enn moman koler pou mo defann mwa,” linn deklare avek mazistra. Pou konpran zistwar-la pli byin, bizin remont de zour avan.

Samdi dernie, Jean prezant li mem stasyon lapolis. Li ti dan sok. Ti kapav kwar ki li finn trouv diab sa ler-la. Interoze par lapolis lo motif so prezans dan stasyon lapolis, Jean deklare ki so fam inn bat li.

Se akoz samem linn vinn kasiet lekor dan stasyon pou so sekirite. “Mo fam finn bat mwa. Apre li finn menas mwa avek enn kouto misie,” li dir bann polisie. Li afirme ki se akoz enn diskisyon ki finn ariv tousala. Pou ki rezon ? “Li pe kwar mo pe gard fam.” Me madam-la finn donn enn lot versyon avek lapolis.

Apre ki li finn gengn enn ‘protection order’, li dir, li ti pe subir bann violans de lapar so mari. Fatigue avek gengn bate, li ti anvi donn so mari enn bon leson. Kouma enn dikton dir, vanzans se enn pla ki manz fre.

Comments

comments